Emballage och Förpackning

Riktigt emballage är nyckeln för logistikprocessers optimerande

Redan från och med 2005 erbjuder vi våra kunder logistikprocessers optimering, dvs. från produkters val och design till just för dessa produkter passande förpackningar och transportemballage.

Praktiken har visat, att inom att använda standardemballage, som inte motsvarar uppdragsgivares krav, produktionsbolagen inte alltid lyckas att minska sina förpacknings-   transport- och lagringskostnader.

Varför just vårt bolag?

Efter vi har gjort oss bekant med Er produktionsprocess (med Era varor och tjänster), Era leveranser geografi, lagerlokalers och anläggningars säte, lagrade frakters omsättningar och produktionens ändamålsenliga användning kan vi utarbeta metoder för lagerkostnaders optimering om upp till 30%. Är Ni intresserade av våra priserbjudanden var så snäll och fyll i följande blankett.
Email again: