SERVICEPAKET

Våra partner behöver ofta mer än bara varors leverans och lagring.  
Beställningars komplettering, varors förpackning, transport- och tullunderlagens och andra formaliteters uppfyllande och det mest gynnsamma systemets utarbetande för såväl råvarors och materials som färdigprodukters leverering förutsätter uppgifters uppfyllande i rätt tid och med hög kvalitet, flexibla och innovativa lösningar som allt kan erbjudas av våra specialister. 

Vi är beredda till långvarigt samarbete med såväl små, medelstora som stora affärsbolagens representanter. Kontakta oss och tala oss om era projekt. Vi hjälper er att realisera era planer.